Μαθήματα • Αυτοκίνητο

 

 

pic to add

   pic to add     pic to add    pic to add                                                              

             Toyota Yaris                           Honda jazz                        Toyota Corolla

           (με συμπλέκτη)                      (με συμπλέκτη)                 (αυτόματο/αναπηρικό)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β / Ι.Χ. ΩΣ 3.500KG (9 ΘΕΣΕΩΝ)
21 ώρες θεωρία    25 ώρες πρακτική

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ : 18 έτη

Για επέκταση του διπλώματος:    6 ώρες θεωρία και 18 πρακτική

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΕ / Ι.Χ. ΜΕ TRAILER 750 KG ΩΣ 3.500KG
Να υπάρχει δίπλωμα Β΄κατηγορίας
   7 ώρες πρακτική

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ : 18 έτη

Για επέκταση του διπλώματος:     6 ώρες θεωρία και 18 πρακτική

 

pic to add

pic to add


© 2022 Σχολές Οδηγών Γιώργος Αγγελακόπουλος - all rights reserved • developed and powered by WGR

    Σχολές Οδηγών Αγγελακόπουλος στο Facebook