Μαθήματα • Λεωφορείο

 

pic to add

               pic to add

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D / ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
15 ώρες θεωρία    15 ώρες πρακτική

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ : 24 / Για επέκταση του διπλώματος 6 ώρες θεωρία

και 6 πρακτική

 

 

pic to add


© 2022 Σχολές Οδηγών Γιώργος Αγγελακόπουλος - all rights reserved • developed and powered by WGR

    Σχολές Οδηγών Αγγελακόπουλος στο Facebook