Μαθήματα • Νταλίκα

pic to addpic to add

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ CE / ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ 21
   8 ώρες πρακτικήή

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ DE / ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ 24
   8 ώρες πρακτική

 

 

pic to add


© 2022 Σχολές Οδηγών Γιώργος Αγγελακόπουλος - all rights reserved • developed and powered by WGR

    Σχολές Οδηγών Αγγελακόπουλος στο Facebook