Χρήσιμα • Αλκοόλ και οδήγηση

 

pic to add
 
   Η οδήγηση υπο την επίρροια αλκοόλ είναι εξαιρετικά επικίνδυνη τόσο για τον οδηγό και τους επιβάτες όσο και για όσους θα έχουν την ατυχία να βρεθούν στο...πέρασμά του. Οι δήθεν λύσεις όπως ένας δυνατός καφές ή ένα σύντομος ύπνος είναι απλά ψευδαισθήσεις που δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Ένας άνθρωπος που έχει καταναλώσει αλκοόλ είναι απολύτως ανίκανος να οδηγήσει. Οι ποινές στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς, γίνονται ολοένα και πιο αυστηρές και το μήνυμα για κάθε οδηγό είναι ξεκάθαρο : αλκοόλ και οδήγηση δεν συνδυάζονται!   
 

 

 

ΕΠΙΤΡΕΠΤΑ ΟΡΙΑ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛ

0,25-40g/l  pic to addΜε διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00)€ , εάν η συγκέντρωση οινοπνεύματος στο αίμα του κυμαίνεται από 0,50 g/l έως 0,80 g/l, μετρούμενη με τη μέθοδο της αιμοληψίας ή από 0,25 έως 0,40 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, όταν η μέτρηση γίνεται στον εκπνεόμενο αέρα με αντίστοιχη συσκευή αλκοολομέτρου.
0,8-1,1g/l  pic to add Με διοικητικό πρόστιμο επτακοσίων (700,00)€   και με αφαίρεση, επιτόπου, της άδειας ικανότητας οδηγού για ενενήντα (90) ημέρες , σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα, εάν η συγκέντρωση οινοπνεύματος στο αίμα του είναι άνω του 0,80 g/l και μέχρι 1,10g/l, μετρούμενη με τη μέθοδο της αιμοληψίας ή άνω των 0,40 έως 0,60 χιλιοστών του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, όταν η μέτρηση γίνεται στον εκπνεόμενο αέρα με αντίστοιχη συσκευή αλκοολομέτρου. Στην περίπτωση αυτή η άδεια ικανότητας οδηγού επιστρέφεται μετά την παρέλευση του τριμήνου, μόνο με την προσκόμιση του αποδεικτικού καταβολής του διοικητικού προστίμου.
άνω του 1,1 g/l pic to add Με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) μηνών, διοικητικό πρόστιμο χιλίων διακοσίων (1.200,00)€  και αφαίρεση, επιτόπου, της άδειας ικανότητας οδηγού για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα, εάν η συγκέντρωση οινοπνεύματος στο αίμα του είναι άνω του 1,10g/l, μετρούμενη με τη μέθοδο της αιμοληψίας ή άνω των 0,60 χιλιοστών του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, όταν η μέτρηση γίνεται στον εκπνεόμενο αέρα με αντίστοιχη συσκευή αλκοολομέτρου. Στην περίπτωση αυτή η άδεια ικανότητας οδηγού επιστρέφεται μετά την παρέλευση του εξαμήνου, μόνο με την προσκόμιση αποδεικτικού καταβολής του διοικητικού προστίμου.
 pic to add Με την άρνηση πραγματοποίησης του ακλοτέστ, τεκμαίρεται κατανάλωση αλκοόλ άνω του 1,1g/l και ακολουθείται διαδικασία αυτοφώρου. Στην περίπτωση που η προβάλεται ως δικαιολογία πρόβλημα υγείας, τοτε ακολουθεί άμεση μετάβαση σε νοσοκομείο και πραγματοποίηση του αλκοτέστ εκεί.

 

pic to add

 


© 2022 Σχολές Οδηγών Γιώργος Αγγελακόπουλος - all rights reserved • developed and powered by WGR

    Σχολές Οδηγών Αγγελακόπουλος στο Facebook