Χρήσιμα • Κώδικας οδικής κυκλοφορίας

 

pic to add
 
Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας είναι το ρυθμιστικό πλαίσιο για την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στο οδικό δίκτυο όλης της χώρας. Η τήρηση των κανόνων του είναι αυτονόητα υποχρεωτική για όλους και είναι αυτή που εγγυάται την ασφαλή μετακίνηση όλων.
 
pic to add
 

© 2022 Σχολές Οδηγών Γιώργος Αγγελακόπουλος - all rights reserved • developed and powered by WGR

    Σχολές Οδηγών Αγγελακόπουλος στο Facebook