Χρήσιμα • Ποινές και παραβάσεις

 

pic to add
 
Για την ομαλή λειτουργία της κυκλοφορίας ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και το υπάρχον νομικό πλαίσιο προβλέπουν με σαφήνεια τις παραβάσεις και τις αντίστοιχες ποινές που υπάρχουν. Ζητούμενο πάντως όμως για κάθε οδηγό πρέπει να είναι η τήρηση των κανόνων, όχι για να μην υποστεί την ποινή, αλλά για να εξασφαλίσει την απόλυτα καλή κυκλοφορία του στο οδικό δίκτυο και βέβαια την ασφάλεια όλων και τη δική του.
 
pic to add
 

© 2022 Σχολές Οδηγών Γιώργος Αγγελακόπουλος - all rights reserved • developed and powered by WGR

    Σχολές Οδηγών Αγγελακόπουλος στο Facebook