Η Σχολή • Υπηρεσίες

 

pic to add

 

Η Σχολή οδηγών ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ στην Πάτρα, λειτουργώντας συνεχώς από το 1978, έχει ταυτιστεί με τη συνέπεια και την ουσιαστική εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών τόσο στην πρακτική όσο και στην θεωρητική εκπαίδευση. Παράλληλα , στις υπηρεσίες της Σχολής προστίθενται οι ανανεώσεις, επανεκδόσεις και επεκτάσεις διπλωμάτων καθώς και η έκδοση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας.
 
pic to add

                                            pic to add

 

pic to add

                                          pic to add

 

pic to add

                                             pic to add

 

pic to add

 

 

pic to add
pic to add 
pic to add
 

© 2022 Σχολές Οδηγών Γιώργος Αγγελακόπουλος - all rights reserved • developed and powered by WGR

    Σχολές Οδηγών Αγγελακόπουλος στο Facebook