Δικαιολογητικά • Π.Ε.Ι.

 

pic to add
 
  
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ Π.Ε.Ι. ΦΟΡΤΗΓΟΥ   
 

 

pic to add2 Φωτογραφίες διαβατηρίου(4Χ6)

 

pic to addΦωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας-Διαβατηρίου σε ισχύ.Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται άδεια διαμονής-παραμονής η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, για τους υπηκόους  της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους,καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.
pic to addΕπικυρωμένο φωτοαντίγραφο της κατεχόμενης ισχύουσας άδειας οδήγησης Γ1 ή Γ ή Γ1+Ε ή Γ+Ε κατηγορίας.
pic to addΑίτηση – Υπεύθυνη δήλωση για το μόνιμο της κατοικίας κ την περιγραφή αιτήματος.Διδεται απο τη σχολή.
pic to addΑίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης.Δίδεται απο τη σχολή.
pic to addΠαράβολο 70€  από Εφορία για χορήγηση Π.Ε.Ι.
pic to addΠαράβολο 30€ απο Εφορία για έκδοση νέου διπλώματος.


Προϋποθέσεις:
-Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα
-Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ίδιας κατηγορίας, Ελληνική ή κράτους μέλους της Ε.Ε.
-Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Γ1 ή Γ ή Γ1+Ε ή Γ+Ε. 
-Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
-Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία Γ΄.

 

 
   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ Π.Ε.Ι. ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ   
 

pic to add2 Φωτογραφίες διαβατηρίου(4Χ6)

pic to addΦωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας-Διαβατηρίου σε ισχύ.Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται άδεια διαμονής-παραμονής η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, για τους υπηκόους  της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους,καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.

pic to addΕπικυρωμένο φωτοαντίγραφο της κατεχόμενης ισχύουσας άδειας οδήγησης Δ1 ή Δ ή Δ1+Ε ή Δ+Ε κατηγορίας.

pic to addΑίτηση – Υπεύθυνη δήλωση για το μόνιμο της κατοικίας κ την περιγραφή αιτήματος.Διδεται απο τη σχολή.

pic to addΑίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης.Δίδεται απο τη σχολή

pic to addΠαράβολο 70€ από Εφορία για χορήγηση Π.Ε.Ι.

pic to addΠαράβολο 30€ απο Εφορία για έκδοση νέου διπλώματος.


Προϋποθέσεις:

-Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα

-Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ίδιας κατηγορίας, Ελληνική ή κράτους μέλους της Ε.Ε.

-Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Δ1 ή Δ ή Δ1+Ε ή Δ+Ε.

-Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.

-Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία Δ΄.
 

 

 pic to add
 
pic to add 
 

© 2022 Σχολές Οδηγών Γιώργος Αγγελακόπουλος - all rights reserved • developed and powered by WGR

    Σχολές Οδηγών Αγγελακόπουλος στο Facebook