Μαθήματα • Π.Ε.Ι.

 

pic to add
 pic to add
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ Π.Ε.Ι.;
Σύμφωνα με το Π.Δ. 74 (ΦΕΚ Α' 112/18.6.2011) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) είναι αυτό το οποίο πιστοποιεί ότι ο συγκεκριμένος οδηγός έχει την απαιτούμενη αρχική επιμόρφωση ή περιοδική κατάρτιση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο διάταγμα αυτό και επομένως επιτρέπεται να οδηγεί συγκεκριμένης ή συγκεκριμένων κατηγοριών ή υποκατηγοριών οδικά οχήματα μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμάτων, εφόσον κατέχει και ισχύουσα άδεια οδήγησης της συγκεκριμένης ή των συγκεκριμένων κατηγοριών ή υποκατηγοριών.

 
Π.Ε.Ι. ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
Οι οδηγοί όταν οδηγούν οχήματα των υποκατηγοριών C1, C1+Ε ή των κατηγοριών C, C+Ε είναι υποχρεωμένοι, πέραν της απαιτούμενης άδειας οδήγησης να κατέχουν και ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων
ΓΙΑ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ
   

Π.Ε.Ι. ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Οι οδηγοί όταν οδηγούν οχήματα των υποκατηγοριών D1, D1+Ε ή των κατηγοριών D, D+Ε είναι υποχρεωμένοι, πέραν της απαιτούμενης άδειας οδήγησης να κατέχουν και ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών

ΓΙΑ ΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
 
 pic to add
 

© 2022 Σχολές Οδηγών Γιώργος Αγγελακόπουλος - all rights reserved • developed and powered by WGR

    Σχολές Οδηγών Αγγελακόπουλος στο Facebook